MÁY DÒ KIM LOẠI

Máy dò kim loại TXR2080
Máy dò kim loại TXR2080

MÁY DÒ KIM LOẠI TXR2080SH có Model: TXR_Series 2480SH  với công nghệ xử lý hình ảnh lên đến 8 lớp để đạt được khả năng thích ứng sản phẩm tốt nhất và ổn định nhất, sản phẩm có chức năng che chắn. Phụ tùng được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo hiệu xuất và tuổi thọ của máy. Máy dò kim loại TXR2080SH có màn hình hiển thị cảm ứng 0.15 inch, dễ dàng hoạt động và đồng thời có chức năng cài tự động ghi nhớ hình ảnh sản phẩm một cách tự động thuận tiện cho việc phân tích và theo dõi người dùng. Máy dò kim loại TXR2080SH được hoạt động một cách an toàn kiểm tra để ngăn chặn sự rò rỉ từ hoạt động dò tìm. Sản phẩm máy dò kim loại còn rất hữu ích dễ tháo rời, dễ lau chùi và bảo mật đáng tin cậy, máy có cấu trúc kín để tránh bụi củng như bị sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Qua một quá trình thực hành và thí nghiệm máy dò kim loại TXR2080SH được bán nhiều trên thị trường, chính vì những tính năng ưu việt và thuận lợi của máy dò kim loại, sản phẩm này đang được người dùng tin cậy sử dụng.

 

 

Máy dò Kim Loại TXR4080
Máy dò Kim Loại TXR4080

MÁY DÒ KIM LOẠI TXR4080 với công nghệ xử lý hình ảnh lên đến 8 lớp để đạt được khả năng thích ứng sản phẩm tốt nhất và ổn định nhất, sản phẩm có chức năng che chắn. Phụ tùng được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo hiệu xuất và tuổi thọ của máy. Máy dò kim loại TXR4080 có màn hình hiển thị cảm ứng 0.15 inch, dễ dàng hoạt động và đồng thời có chức năng cài tự động ghi nhớ hình ảnh sản phẩm một cách tự động thuận tiện cho việc phân tích và theo dõi người dùng. Máy dò kim loại TXR4080 được hoạt động một cách an toàn kiểm tra để ngăn chặn sự rò rỉ từ hoạt động dò tìm. Sản phẩm máy dò kim loại còn rất hữu ích dễ tháo rời, dễ lau chùi và bảo mật đáng tin cậy, máy có cấu trúc kín để tránh bụi củng như bị sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Qua một quá trình thực hành và thí nghiệm máy dò kim loại TXR4080 được bán nhiều trên thị trường, chính vì những tính năng ưu việt và thuận lợi của máy dò kim loại, sản phẩm này đang được người dùng tin cậy sử dụng.
 

Máy dò kim loại TXR4080S
Máy dò kim loại TXR4080S

MÁY DÒ KIM LOẠI TXR4080S có Model: TXR_Series 4080S với công nghệ xử lý hình ảnh lên đến 8 lớp để đạt được khả năng thích ứng sản phẩm tốt nhất và ổn định nhất, sản phẩm có chức năng che chắn. Phụ tùng được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo hiệu xuất và tuổi thọ của máy. Máy dò kim loại TXR4080S có màn hình hiển thị cảm ứng 0.15 inch, dễ dàng hoạt động và đồng thời có chức năng cài tự động ghi nhớ hình ảnh sản phẩm một cách tự động thuận tiện cho việc phân tích và theo dõi người dùng. Máy dò kim loại TXR4080S được hoạt động một cách an toàn kiểm tra để ngăn chặn sự rò rỉ từ hoạt động dò tìm. Sản phẩm máy dò kim loại còn rất hữu ích dễ tháo rời, dễ lau chùi và bảo mật đáng tin cậy, máy có cấu trúc kín để tránh bụi củng như bị sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Qua một quá trình thực hành và thí nghiệm máy dò kim loại TXR4080S được bán nhiều trên thị trường, chính vì những tính năng ưu việt và thuận lợi của máy dò kim loại, sản phẩm này đang được người dùng tin cậy sử dụng. 

Máy dò Kim Loại TXR4080SH
Máy dò Kim Loại TXR4080SH

MÁY DÒ KIM LOẠI TXR4080SH có Model: TXR_Series 4080SH  với công nghệ xử lý hình ảnh lên đến 8 lớp để đạt được khả năng thích ứng sản phẩm tốt nhất và ổn định nhất, sản phẩm có chức năng che chắn. Phụ tùng được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo hiệu xuất và tuổi thọ của máy. Máy dò kim loại TXR4080SH có màn hình hiển thị cảm ứng 0.15 inch, dễ dàng hoạt động và đồng thời có chức năng cài tự động ghi nhớ hình ảnh sản phẩm một cách tự động thuận tiện cho việc phân tích và theo dõi người dùng. Máy dò kim loại TXR4080SH được hoạt động một cách an toàn kiểm tra để ngăn chặn sự rò rỉ từ hoạt động dò tìm. Sản phẩm máy dò kim loại còn rất hữu ích dễ tháo rời, dễ lau chùi và bảo mật đáng tin cậy, máy có cấu trúc kín để tránh bụi củng như bị sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Qua một quá trình thực hành và thí nghiệm máy TXR4080SH được bán nhiều trên thị trường, chính vì những tính năng ưu việt và thuận lợi của máy dò kim loại, sản phẩm này đang được người dùng tin cậy sử dụng.
                                         

Máy dò Kim Loại TXR4080SH
Máy dò Kim Loại TXR4080SH

MÁY DÒ KIM LOẠI TXR4080SH có Model: TXR_Series 4080SH với công nghệ xử lý hình ảnh lên đến 8 lớp để đạt được khả năng thích ứng sản phẩm tốt nhất và ổn định nhất, sản phẩm có chức năng che chắn. Phụ tùng được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo hiệu xuất và tuổi thọ của máy. Máy dò kim loại TXR4080SH có màn hình hiển thị cảm ứng 0.15 inch, dễ dàng hoạt động và đồng thời có chức năng cài tự động ghi nhớ hình ảnh sản phẩm một cách tự động thuận tiện cho việc phân tích và theo dõi người dùng. Máy dò kim loại TXR4080SH được hoạt động một cách an toàn kiểm tra để ngăn chặn sự rò rỉ từ hoạt động dò tìm. Sản phẩm máy dò kim loại còn rất hữu ích dễ tháo rời, dễ lau chùi và bảo mật đáng tin cậy, máy có cấu trúc kín để tránh bụi củng như bị sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Qua một quá trình thực hành và thí nghiệm máy dò kim loại TXR4080SH được bán nhiều trên thị trường, chính vì những tính năng ưu việt và thuận lợi của máy dò kim loại, sản phẩm này đang được người dùng tin cậy sử dụng.

 

Máy dò Kim Loại TXR4080SL
Máy dò Kim Loại TXR4080SL

MÁY DÒ KIM LOẠI TRX4080SL có model: TXR_Series 4080SL với công nghệ xử lý hình ảnh lên đến 8 lớp để đạt được khả năng thích ứng sản phẩm tốt nhất và ổn định nhất, sản phẩm có chức năng che chắn. Phụ tùng được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo hiệu xuất và tuổi thọ của máy. Máy dò kim loại TXR4080SL có màn hình hiển thị cảm ứng 0.15 inch, dễ dàng hoạt động và đồng thời có chức năng cài tự động ghi nhớ hình ảnh sản phẩm một cách tự động thuận tiện cho việc phân tích và theo dõi người dùng. Máy dò kim loại TXR4080SL được hoạt động một cách an toàn kiểm tra để ngăn chặn sự rò rỉ từ hoạt động dò tìm. Sản phẩm máy dò kim loại còn rất hữu ích dễ tháo rời, dễ lau chùi và bảo mật đáng tin cậy, máy có cấu trúc kín để tránh bụi củng như bị sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Qua một quá trình thực hành và thí nghiệm máy dò kim loại TXR4080SL được bán nhiều trên thị trường, chính vì những tính năng ưu việt và thuận lợi của máy dò kim loại, sản phẩm này đang được người dùng tin cậy sử dụng.

 

Máy Dò Kim Loại TXR5080S
Máy Dò Kim Loại TXR5080S

MÁY DÒ KIM LOẠI TXR5080S có Model: TXR_Series 5080S với công nghệ xử lý hình ảnh lên đến 8 lớp để đạt được khả năng thích ứng sản phẩm tốt nhất và ổn định nhất, sản phẩm có chức năng che chắn. Phụ tùng được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo hiệu xuất và tuổi thọ của máy. Máy dò kim loại TXR5080S có màn hình hiển thị cảm ứng 0.15 inch, dễ dàng hoạt động và đồng thời có chức năng cài tự động ghi nhớ hình ảnh sản phẩm một cách tự động thuận tiện cho việc phân tích và theo dõi người dùng. Máy dò kim loại TXR5080S được hoạt động một cách an toàn kiểm tra để ngăn chặn sự rò rỉ từ hoạt động dò tìm. Sản phẩm máy dò kim loại còn rất hữu ích dễ tháo rời, dễ lau chùi và bảo mật đáng tin cậy, máy có cấu trúc kín để tránh bụi củng như bị sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Qua một quá trình thực hành và thí nghiệm máy dò kim loại TXR5080S được bán nhiều trên thị trường, chính vì những tính năng ưu việt và thuận lợi của máy dò kim loại, sản phẩm này đang được người dùng tin cậy sử dụng.
 

Máy phân tích kim loại X-MET8000
Máy phân tích kim loại X-MET8000

MÁY PHÂN TÍCH KIM LOẠI X-MET8000 hay còn gọi là máy phân tích kim loại cầm tay có X- MET8000 thuộc dòng phân tích XRF Bao gồm ba model phù hợp với nhu cầu phân tích và giá cả phù hợp. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn bảo vệ IP54 (Tương đương với NEMA3) bảo vệ tuyệt đối chống nước, chống bụi. Người dùng có thể tùy chọn khiên để bảo ống X-Quang nhằm phát hiện ngăn chăn và sửa chữa tốn kém khi xảy ra. Máy phân tích kim loại X-MET8000 được khởi động rất nhanh bắt đầu hoạt động trong vài giây. Sản phẩm chuyên phân tích các nguyên tố nhẹ (Mg, S) và cho kết quả phân tích nhanh và chính xác. Đặc biệt hơn sản phẩm còn được làm bằng hợp kim thương mại bao gồm nhôm, titan,đồng với hợp kim nhiệt độ cao... Giới hạn thấp nhất của việc phát hiện, để phân loại chính xác và xác định tạp chất, các yếu tố bất lợi. Hơn thế máy phân tích kim loại X-MET8000 còn phân tích kim lại nhanh và chính xác cho việc phân loại tốc độ cao. Hiệu quả tối ưu với trọng lượng nhẹ 1.5 kg, nhỏ và thiết kế tiện dụng, thời gian pin 10-12 giờ. Bên cạnh đó còn có hệ thống bù trừ cở mẫu để kiểm tra chính xác những loại cáp, dây điện xuống đường kính 1mm, ốc, vít...Hiện nay sản phẩm máy phân tích kim loại X-MET8000 được sử dụng rất ưa chuộng hiện nay.


 

Hỗ trợ trực tuyến

Chúng tôi trên Facebook

Thống kê truy cập
Đang truy cập
95
Hôm nay
125
Trong tuần
967
Tổng cộng
606167
visitor
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG SHC​ TP.HCM : Số 1 Đường số 5, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ĐT : 08-38979229 Hotline : 0902655505 Fax : 08-38979229
 
Hà Nội : Số 34 Phố Nguyễn Thị Định,Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline : 0942879222 ĐT : (04) 6251 2920 Email:anhduong.kd2@gmail.com
Website: www.canvietnam.vn Email: canxetaivietnam@gmail.com
Hiển thị sản phảm
Sản phẩm số 1
Cân điện tử ohaus - Đại lý Ohaus Mỹ uỷ quyền